open/close

Vær opmærksom på anvendelsen af Incoterms

Sø- og Handelsretten fastlår i en afgørelse, at FOB-klausulen specifikt regulerer søtransport og ikke direkte kan anvendes ved andre transportformer, herunder flytransport

Vær opmærksom på brugen af Incoterms

Sø- og Handelsretten har i en nylig afgørelse måtte tage stilling til en situation, hvor et parti gods var solgt på FOB-vilkår (Free on Board), men blev transporteret fra Asien til Danmark med flytransport. Godset blev beskadiget under transporten, og spørgsmålet var herefter om skaden var sket før eller efter risikoens overgang, dvs. om det var sælgers eller købers risiko.

I den konkrete sag burde en anvendelse af FOB-klausulen ikke have fundet sted, da sagen med det beskadigede gods ikke kunne afgøres ud fra Incoterms. I stedet måtte sagen afgøres ud fra konkret bevismæssig vurdering af parternes forståelse af betydningen af FOB-klausulen. 

Hvad betyder Sø- og Handelsrettens afgørelse?

Tages FOB-klausulen i brug ved andet end søtransport, skabes der en usikkerhed om, hvad der er aftalt, og parterne mister sikkerheden for en ensartet fortolkning, som ellers er formålet med Incoterms.  

FCA og DAP-klausulen

Hvis hensigten var (sådan som Sø- og Handelsretten kom frem til), at risikoen skulle overgå ved overgivelse til købers transportør, kunne man have anvendt FCA-klausulen (Free Carrier). Skulle risikoen derimod overgå, når godset var ombord på flyet, kunne man have anvendt DAP-klausulen og angivet dette i tilknytning til klausulen.

Er du kunde hos DSV og har spørgsmål til anvendelsen af Incoterms, står din sædvanlige kontaktperson til rådighed.

Læs vores gratis white paper om vareforsikring

DSV bruger cookies til statistik og forbedringer af brugeroplevelsen. Klikker du videre på siden, accepterer du brugen af cookies Læs vores Cookie Policy Close