Årsrapport for 2017

Et rekordår for DSV.

Årsrapport for 2017
2017 var endnu et rekordår for DSV. Efter et stærkt 4. kvartal 2017 opnåede vi en samlet indtjening for 2017 i den høje ende af vores seneste forventninger samt meget stærke pengestrømme. Efter at have lagt integrationen af UTi bag os, kan vi nu koncentrere os om at udvikle DSV, og vi forventer op til 11% vækst i indtjeningen i 2018. Opkøb er stadig på dagsordenen, og vi vil fortsat være på udkig efter relevante muligheder

CEO, Jens Bjørn Andersen   

Væsentlige hovedtal for 2017 (1. januar - 31. december 2017)

(DKK mio.)

  4. kvt. 2017  4. kvt. 2016  ÅTD 2017  ÅTD 2016 
Nettoomsætning  19.019  17.617  74.901  67.747 
Bruttofortjeneste  4.054   3.998  16.605  15.838 
Resultat af primær drift før særlige poster  1.196  929  4.878  3.475 
Overskudsgrad  6,3%  5,3%  6,5%  5,1% 
Conversion ratio  29,5%  23,2%  29,4%  21,9% 
Justeret resultat      3.484  2.506 
Regulerede frie pengestrømme      4.835  1.838 
Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 kr.      18,40  13,40 
Udbytte pr. aktie (foreslået)      2,00  1,80 
Resultat af primær drift før særlige poster         
   Air & Sea   789  569  3.225  2.143 
   Road  231  230  1.201  1.049 
   Solutions 185  142  494  384 

Resultat af 4. kvartal 2017
I 4. kvartal 2017 voksede nettoomsætningen med 8,0% og udgjorde 19.019 millioner kroner (4. kvartal 2016: 17.617 millioner kroner). Reguleret for effekten af valutaomregning udgjorde væksten 11,6% og var drevet af højere fragtmængder på alle DSV's forretningsområder. Herudover var de gennemsnitlige fragtrater og brændstofpriser højere end i 4. kvartal 2016.

Vækst i fragtmængderne i kvartalet udgjorde 10% for luftfragt, 4% for søfragt og 5% for vejtransport.  

Bruttofortjenesten udgjorde 4.054 millioner kroner (4. kvartal 2016: 3.998 millioner kroner). Reguleret for effekten af valutaomregning udgjorde væksten 4.8%.

Resultat af primær drift før særlige poster steg 28.7% til 1.196 millioner kroner i 4. kvartal 2017 (4. kvartal 2016: 929 millioner kroner). Reguleret for effekten af valutaomregning udgjorde væksten 33,6% og var især drevet af Air & Sea og Solutions divisionerne. 

Udbytte
Baseret på årets resultat indstiller bestyrelsen til, at der udloddes ordinært udbytte på 2,00 kr. pr. aktie for 2017 (2016: 1,80 kr. pr. aktie).

Forventninger til 2018

  • Resultat af primær drift før særlige poster forventes i niveauet 5.000-5.400 millioner kroner
  • Koncernens effektive skattesats forventes i niveauet 23%
  • Regulerede frie pengestrømme forventes i niveauet 4.000 millioner kroner. De forventede pengestrømme i 2018 er lavere end i 2017 på trods af den forventede vækst i resultat af primær drift. Det skyldes især, at pengestrømmene i 2017 var positivt påvirket af lavere pengebinding i nettoarbejdskapital.

Læs selskabsmeddelelsen her