open/close

WMS

DSV bruger den bedste IT-løsning til logistikydelser

DSV Solutions er førende på IT-området inden for sin branche. Det altomfattende system til logistikydelser kaldes CargoWRITE (Warehouse, Resources, Information, Technology, Execution, dvs. Lager, Ressourcer, Information, Teknologi, Udførelse).

Vores IT-løsning

CargoWRITE har høj funktionalitet og effektivitet og fuld synlighed. Det primære mål med vores IT-løsninger er at levere kvalitetsydelser og samtidig spare omkostninger for vores logistikkunder. Vi styrer vores logistikkundes forsyningskæde helt eller delvist og sørger for, at produkterne ankommer til tiden.

CargoWRITE består af en række moduler, der hver har en eller flere applikationer beregnet til at understøtte bestemte dele af forsyningskæden.

Modulerne i CargoWRITE er:

  • Lagerstyringsmodulet WMS
  • Told- eksport- og afgiftsstyringsmodulet DMS
  • Fragtstyringsmodulet FMS
  • eVisibility
  • Integration Gateway / Integrationsport 

Få et tilbud