open/close

Industrial

DSV Solutions har erfaring med mange brancher inden for den kemiske industri, byggeri, engroshandel og fremstillingsvirksomhed

Industrien er et af de mest forskelligartede områder. Den er præget af især B2B, salg af halvfabrikata, ingredienser og ydelser. 

På en række af DSV Solutions' specialiserede lagerlokationer er der et tæt samarbejde med virksomheder, der arbejder med maling, kemiske produkter og smøreolier.

Branchespecifikke lagerfaciliteter og logistikydelser

Vi har lagerfaciliteter, der er særligt udstyrede til opbevaring af farligt gods,herunder maling, kemiske produkter og smøreolier samt dæk og udstyr, der ikke har standardstørrelse. 

Særlige logistikydelser inden for dette segment omfatter omemballering, påfyldning af tromler, mærkning af farligt gods og transportstyring. 

For en række nøglekunder udfører vi logistikaktiviteter in house for at lette produktionsprocessen.

Sikkerhed

DSV Solutions kan lede forsyningskæder, hvori der indgår farligt gods, og samtidig sikre overholdelse af nationale regler for sådanne produkter.

Sporbarhed

Vi har også erfaring i produkttilbagekaldelser. DSV's lagerstyringssystem (WMS) understøtter fuld sporbarhed af produkter/partier gennem hele forsyningskæden. HACCP-principperne og AIB-standarderne er implementeret på strategiske virksomhedsfaciliteter, der er i stand til at påtage sig fødevareproduktion og levering til fødevareudsalgssteder.

Sikkerhed er af største betydning, og vi sikrer derfor, at alle nationale sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige og miljømæssige forskrifter bliver overholdt. DSV Solutions' lagerfaciliteter til industrisektoren overholder følgende kvalitetscertificeringer:

  • ISO 14000/14001 (miljøstyringssystemer) 
  • TAPA (sikker transport, oplagring og warehousing)
  • Seveso II-direktivet (Rådets Direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer)
Få et tilbud