open/close

Leverandørstyring

DSV vælger den bedste transportløsning

Vi har strategisk flair og operationel kunnen og skaber branchespecifikke løsninger for vores kunder.

Med udgangspunkt i den enkelte logistikkundes forretningsmodel og behov, vælger vi den bedste transportløsning fra DSV's omfattende database over transportleverandører. Som følge af DSV's større købekraft, er vi i stand til at forhandle gode priser og sikre tilstrækkelig kapacitet.

Ud over at vælge transportør, vurderer vi dagligt vores transportleverandører ved hjælp af Key Perfomance Indicators (KPI). Vi kontrollerer desuden processer og transportvirksomheder som en kvalitetssikring af vores logistikydelser. Alt dette styres i DSV Solutions online leverandør database, hvor vi på tværs af afdelinger og landegrænser evaluerer den enkelte leverandørs præstation og ydelser.

Transportstyringsystem

DSV Solutions har mulighed for at styre dine samlede leverandøraftaler og på den måde reducere din administrative byrde. Vi varetager både booking, support og bogføring af leverandørers fakturaer direkte i eget system. Det giver administrative besparelser for dig som kunde, når DSV Solutions optimerer de administrative processer på tværs af kunder/leverandører i DSV’s kundeservicecenter.

Få et tilbud