open/close

Herboende repræsentation

DSV Solutions kan udpeges som skatterepræsentant for en logistikkunde, såfremt virksomheden ikke er etableret i en EU-medlemsstat. Vi kan derefter foretage enhver form for toldklarering i logistikkundens navn og garantere betaling af afgifter og moms.

Herboende repræsentation
En nødvendighed hvis man har momspligtige aktiviteter indenfor EU men er lokaliseret udenfor

Toldoplag
En mulig økonomisk fordel, som under visse forudsætninger kan anvendes i hele EU

 

Få et tilbud