open/close

GDP – kvalitet og kvalitetssikring

Hos DSV kommer dine behov for GDP i første række. Du sætter barren for kvaliteten, vi leverer transporten af dine lægemidler.

I DSV’s pharma-team er alle grundigt og løbende uddannet i henhold til GDP for at leve op til dine og branchens kvalitets- og sikkerhedskrav.

Kvalitet

Vi er certificeret i henhold til ISO 9001:2015 og efterlever GDP-standarder/ anbefalinger.

  • Lægemiddelloven LBK nr 506 af 20/04/2013 (Bekendtgørelse af lov om lægemidler)
  • Vejledning af den 5. november 2013 i god distributionspraksis for lægemidler til humant brug
  • EU Commission Guidelines on Good Distribution Practice of Medicinal Products for Human Use (2013/C 343/01)
  • World Health Organisation (WHO), Annex 5
  • IATA TCR (Temperature Control Regulations)

Vi er godkendt af Trafikstyrelsen til håndtering af luftfragtsforsendelser og opererer med en AEO (Autoriseret Økonomisk Operatør) certificering.

Kvalitetssikring

Gennem tæt dialog fastlægger vi, hvad kvalitet er for dig, samt rådgiver dig i valget af transportruter.

Vi har altid 100 % fokus på afvigelser, som vi håndterer i DSV’s eget onlinesystem RECAP (Request, Claim and Performance). Som kunde får du adgang til vores system, der sikrer dig en let og enkel adgang til et fuldt overblik over dine transporter samt kommunikationen med alle involverede parter. Dette betyder, at du som kunde får åbenhed og synlighed under hele afvigelseshåndteringen.

Læs mere om GDP på EU’s hjemmeside


Få et tilbud