Delårsrapport for 1. halvår 2018

DSV har leveret et stærkt resultat for de første ni måneder af 2018 med vækst i omsætningen inden for alle forretningsområder samt forsat forbedring af marginer.

Finansiel rapport for 1. halvår 2018

Adm. direktør Jens Bjørn Andersen:

"Vi har leveret et stærkt resultat for de første ni måneder af 2018, hvor vi har opnået vækst i omsætningen inden for alle forretningsområder samt forsat forbedring af vore marginer. Implementering af toldtariffer skaber forsat usikkerhed for transportsektoren, men vi har indtil nu kun set ubetydelig effekt på vores egen forretning. Baseret på resultaterne år til dato, kombineret med forventningerne til resten af året, justerer vi derfor den forventede indtjening”. 

Væsentlige hoved- og nøgletal for perioden 1. januar - 30. september 2018

(DKK mio.)  2. kvt. 2018  2. kvt. 2017  ÅTD 2018  ÅTD 2017 
         
Nettoomsætning  19.491  18.924  37.871  37.147 
Bruttofortjeneste  4.450  4.217  8.570  8.437 
Resultat af primær drift før særlige poster  1.449  1.240  2.605  2.369 
Overskudsgrad  7,4%  6,6%  6,9%  6,4% 
Conversion ratio  32,6%  29,4%  30,4%  28,1% 
Resultat for perioden  1.187  742  1.956  1.411 
Justeret resultat for perioden  1.214  828  2.000  1.637 
Regulerede frie pengestrømme      1.671  2.038 
Udvandet justeret resultat pr. aktie á 1 DKK for perioden  6,1 5,0  16,8 13,6

De tidligere udmeldte forventninger til hele 2018 justeres som følger:

  • Resultat af primær drift før særlige poster forventes i niveauet 5.400-5.600 millioner kroner (tidligere 5.300-5.600 millioner kroner).
  • Regulerede frie pengestrømme forventes i niveauet 4.200 millioner kroner (uændret).
  • Koncernens effektive skatteprocent forventes at være 23 % (uændret).

Separat selskabsmeddelelse om iværksættelse af et aktietilbagekøbsprogram på 1.200 millioner kroner udsendes i dag.

Læs den fulde rapport her (på engelsk)