open/close

Lastbilafgift i Tyskland stiger fra nytår

Forbundsregeringen i Tyskland har fastlagt de nye afgiftstakster for lastbilkørsel på det tyske vejnet.

Lastbilafgift i Tyskland stiger fra nytår 2019

Forbundsregeringen i Tyskland har fastlagt de nye takster fra 2019. Lastbilafgiften hæves med 38,52 procent på alle statsejede hoved- og motorveje.

De nye afgiftstakster indføres som et led i en langsigtet fremtidssikring af en mere moderne og sikker infrastruktur i Tyskland.

Den nye lastbilafgift vil betyde øgede omkostninger forbundet med lastbiltransport til og fra Tyskland, såvel som på transporter, der transiterer igennem tysk område. 

De øgede omkostninger forbundet med lastbilkørsel betyder, at DSV Road i Danmark har revideret de eksisterende takster i vejskatstillæg på Tyskland.

De nye takster i vejskatstillæg på Tyskland vil være gældende fra den 1. januar 2019.

Er du kunde hos DSV og har spørgsmål til de nye 2019-takster på tysk vejskat, står din sædvanlige kontaktperson til rådighed med yderligere information.