open/close

Beskyttelse af personoplysninger

DSV gør sit yderste for at beskytte dine personoplysninger og sikre, at der er truffet organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger.

Generel databeskyttelsespolitik for DSV

DSV gør sit yderste for at beskytte dine personoplysninger og sikre, at der er truffet organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af disse oplysninger, uanset om du køber DSV's transport- og/eller logistikydelser ("ydelser"), modtager nyhedsbreve eller blot besøger DSV's hjemmeside.

Denne generelle databeskyttelsespolitik for DSV fastlægger retningslinjer for beskyttelse af personoplysninger i DSV-koncernen og er udformet med henblik på at opfylde de lovmæssige krav til databeskyttelse. Alle selskaber i DSV-koncernen er omfattet af disse regler i forbindelse med brug af personoplysninger tilhørende kunder, slutbrugere og leverandører. 

Når du bruger DSV's hjemmeside eller køber DSV's ydelser, giver du samtykke til, at DSV må indsamle og behandle dine personoplysninger som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik og i den juridiske meddelelse om brugen af DSV's hjemmeside. Den juridiske meddelelse kan ses her:

http://www.dk.dsv.com/om-dsv/legal-notice

Personoplysninger og formål med behandlingen af disse

DSV er udbyder af transport- og logistikydelser. Det selskab i DSV-koncernen, du er i kontakt med, er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger om dig, som vi modtager og behandler i forbindelse med levering af ydelser til dig, eller når du besøger DSV's hjemmeside.

DSV indsamler personoplysninger om dig som kunde, herunder forsendelsesoplysninger såsom fornavn, efternavn, titel, selskab, telefonnummer, postadresse og e-mailadresse.

Du vil ikke blive afkrævet disse oplysninger for af få adgang til de dele af DSV's hjemmeside, som er offentligt tilgængelige.

Uanset dit formål hermed anbefaler vi, at du ikke videregiver personfølsomme oplysninger såsom race, etnisk oprindelse, religion, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, seksuel orientering, helbredsoplysninger, genetiske eller biometriske data mv. til os.

DSV kan modtage personoplysninger om dig fra andre dataansvarlige, så DSV kan levere ydelser eller bistå ved forespørgsler til eller fra dig som slutmodtager af den pågældende ydelse. Du kan til enhver tid anmode DSV om at oplyse disse dataansvarliges identitet. 

Dine personoplysninger behandles primært for at opfylde den aftale, som du har indgået med DSV eller DSV's kunde, eller for at kunne besvare eller bistå ved dine forespørgsler (f.eks. ved udfyldelse af en kontaktformular eller som led i registrering eller en undersøgelse).

Videregivelse af oplysninger til tredjemand

DSV deler normalt ikke oplysninger med tredjemand bortset fra DSV's serviceleverandører og rådgivere. 
 
I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt for DSV at overføre eller dele oplysninger med visse tredjemænd, f.eks. hvis overførslen er nødvendig for, at DSV kan opfylde sine retlige forpligtelser eller beskytte DSV's eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed, eller ved salg/likvidation af dele af DSV's virksomhed eller aktiver.
 
Du kan til enhver tid anmode DSV om at oplyse disse tredjemænds identitet.  

Dine rettigheder som privatperson

Du er berettiget til:

  • At få berigtiget og/eller slettet urigtige personoplysninger om dig,
  • At få oplyst, hvilke personoplysninger DSV behandler om dig,
  • At gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du måtte have givet i forløbet, ved at kontakte os som anført nedenfor.

Kontakt os om beskyttelse af personoplysninger

Såfremt du har spørgsmål til indholdet af denne databeskyttelsespolitik eller dine rettigheder som privatperson, er du meget velkommen til at kontakte os:
 
DSV A/S
Att.: Group Compliance
Hovedgaden 630
Postboks 210
2640 Hedehusene
CVR-nr.: 58 23 35 28
Tlf. nr.: +45 43 20 30 40
E-mail: privacy@dsv.com
 

Indgivelse af klage

Hvis du ønsker at indgive klage over eller indberette manglende overholdelse af reglerne i forbindelse med behandling af dine personoplysninger, kan du benytte vores whistleblowerordning via DSV Whistleblower Program

Du kan også indgive en klage til det relevante datatilsyn/den relevante tilsynsmyndighed. DSV's primære datatilsyn er: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.