open/close

Klima og miljø

Fossile brændstoffer er en stor medvirkende årsag til klimaforandring forårsaget af transportindustrien

Klima og miljø

Afbrænding af fossile brændstoffer er den største bidragsyder til klimaforandringer forårsaget af transportbranchen. 

Vi arbejder med at reducere vores afbrænding af ​​fossile brændstoffer. Nogen af vores midler til at reducere vores miljøpåvirkning er med mere miljøvenlige lastbiler og forbedring af affaldssortering i vores kontorbygninger og lagerbygninger. Og vi ønsker også at blive mere miljøvenlige sammen med vores underleverandører, partnere og leverandører.

Læs mere om vores reducering af miljøpårvirkninger

Rapportering til kunder om udledning af drivhusgasser

Som kunde kan du få et overblik over din transportrelaterede udledning af drivhusgasser. Vi kan lave en rapport baseret på dine specifikke transporter. Det vil være udgangspunktet for din fremtidige reduktion af udledningen af ​​drivhusgasser.

Metode til beregning af udledning af drivhusgasser

Vores metode til at beregne din udledning af drivhusgasser er baseret på den europæiske standard EN 16258: 2012. Det er metoden til beregning af energiforbruget og udledningen af drivhusgasser af transportydelser.