open/close

Reducering af miljøpåvirkningerne

Reducering af miljøpåvirkningerne

DSV arbejder løbende med at reducere miljøpåvirkningerne fra virksomhedens drift. En af de primære påvirkninger stammer fra luftforureningen fra koncernens vejtransporter. Som følge af DSV's fokus på indkøb af nye lastbiler, bedre udnyttelsesgrad af materiel og brændstof, har DSV Road i Europa mindsket udledningen af CO2 (g/km) med ca. 8% siden 2012.  

Vejtransporter og CO2 emissioner

CO2 emissionen fra lastbilerne afhænger direkte af brændstofforbruget, svarende til ca. 2,65 kg CO2 pr. liter diesel. Foruden lastbilmotorens evne til at udnytte brændstoffet optimalt har også forhold som vægt af gods, kørselsmønster, hastighed, terræn, vejr og rullemodstand væsentlig indflydelse på det gennemsnitlige brændstofforbrug.

Stadigt lavere emissionsniveau fra vejtransporter

Siden 1985 har først FN og siden EU reguleret emissionerne (NOx, CO, HC og partikler) fra den tunge trafik ved at stille krav til typegodkendelsen af lastbiler. 
Reguleringen er primært foregået ved at stille krav om, at lastbilerne skal overholde maksimale emmissionsgrænseværdier, som løbende er blevet skærpet. Pr. 31. december 2013 skal alle lastbiler, som registreres første gang, overholde emissionsgrænseværdierne i den såkaldte euronorm 6, som medvirker til en yderligere reducering af emissionen af sundhedsskadelige stoffer fra lastbiltransporter.

Euronormfordeling

Oversigt over udviklingen blandt DSV's egne og underleverandørers lastbilers euronormer.

I 2018 havde lige knap 80 % af DSV Roads egne og underleverandørers lastbiler enten EU-norm 5 eller 6.

Opgørelse ultimo 2018

Motortype efter Euro-standard Fordeling i procent 
Euro 0  0,02% 
Euro 1  0,06% 
Euro 2  0,66% 
Euro 3  6,93%  
Euro 4  12,35% 
Euro 5  34,74% 
Euro 6  45,23% 
I alt  100% 

I alt omkring 15.000 køretøjer