open/close

Skræddersyet projekttransport

Professionelle totalløsninger til store projekter

Ingen projekter er ens. Derfor planlægger og koordinerer vores specialister i DSV Projects den samlede logistik omkring transportprojekter, der kræver særlige forhold. 

Vores netværk og indgående viden og erfaring i en del af verden kan komme kunder til gode i en anden del af verden, når vi skræddersyr projekttransport. 

Global sikkerhed

DSV Projects forstår kunders krav om global sikkerhed og overholdelse af gældende love og regler. DSV har de kvalitetsstyrings-, arbejdsmiljø- og miljøcertifikater (ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 og ISO 14001:2004), der kræves for at planlægge og udføre projektrelaterede transportopgaver på globalt plan.

Ved at kombinere vores kerneydelser logistik, vej-, sø- eller lufttransport med en række særlige services kan vi tilbyde internationale og multinationale kunder komplette one-stop løsninger.
Få et tilbud