Afgange og åbningstider i forbindelse med helligdage

Her finder du oversigter over vores eksport- og importtransporter, samt åbningstider på terminaler og lagre, i forbindelse med helligdage.

Husk vi har luftfragt 24/7, 365 dage om året, så det kan også være en løsning, hvis du kommer i tidsnød.

N.B. Vær opmærksom på, at der løbende kan ske ændringer. Download derfor et nyt skema regelmæssigt.  

Oversigt over national og international vejtransport samt åbningstider på terminaler og lagre omkring jul og nytår 2020

Afgange for national, import og eksport samt åbningstider på lagre og terminaler

XPress-forsendelser omkring jul og nytår 2020

Afgange for import- og eksportforsendelser