INCOTERMS

Incoterms er et sæt handelsklausuler, der beskriver og regulerer købers og sælgers rettigheder og pligter ved internationale transporter.

Incoterms fastlægger:
  • Hvem skal betale fragten 
  • Hvornår overgår risikoen fra sælger til køber 
  • Hvem har ansvaret for at tegne forsikring

Det seneste regelsæt er Incoterms® 2020, som trådte i kraft den 1. januar 2020.

Incoterms® 2020

Incoterms® 2020 indeholder to væsentlige ændringer i i forhold til udgaven fra 2010:

  • DAT (Delivered at Terminal) omdøbes til DPU (Delivered at Place Unloaded)
  • FCA (Free Carrier) giver nu også mulighed for, at konnossementet kan udstedes efter læsning  

Desuden er der foretaget følgende ændringer:

  • CIF (Cost, Insurance and Freight) og CIP (Carriage and Insurance Paid to): Disse handelsklausuler indeholder nye standardforsikringsaftaler, men forsikringsdækningen skal fortsat forhandles mellem køber og sælger
  • Fordelingen af omkostninger mellem køber og sælger anføres mere præcist, hvis den er oplyst
  • FCA (Free Carrier), DAP (Delivered at Place), DPU (Delivered at Place Unloaded) og DDP (Delivered Duty Paid) tager nu højde for, at køber og sælger selv kan sørge for transport i stedet for at købe transport hos tredjepart
  • Sikkerhedsrelaterede forpligtelser fremgår nu tydeligere
  • De vejledende retningslinjer i udgaven fra 2010 er blevet erstattet af mere brugervenlige forklaringer til hver enkelt Incoterm®-klausul.

Download app med Incoterms® 2020

International Chamber of Commerce (ICC) har udarbejdet en gratis app, der giver dig et let og enkelt overblik over Incoterms 2020.

Download app til Apple

Dowload app til Android