open/close

Skadesanmeldelse af gods

Har du en transportskade på dit gods, skal du anmelde skaden på onlineportalen myDSV.

Gå til myDSV for at anmelde skade

Login til myDSV
Brug dit eksisterende login til myDSV. 

Har du ikke fået oprettet en profil med login til myDSV, står myDSV-supporten til rådighed på telefon 79 29 70 01 (tryk herefter 1). 

Vejledning til skadesanmeldelse
Din anmeldelse af en skadessag i myDSV sendes direkte til DSV’s forsikringsafdeling.

Når du har anmeldt en skadessag i myDSV, vil du modtage et unikt sagsnummer, som er obligatorisk på alle fremtidige korrespondancer i forbindelse med den konkrete sag.

For at opnå en effektiv håndtering i forbindelse med din skadessag er det vigtigt, at du udfylder den obligatoriske information korrekt. Derfor bedes du venligst sikre, at de obligatoriske dokumenter er vedhæftet i din skadesanmeldelse: 

  • Kopi af handelsfaktura 
  • Billeddokumentation af skadet gods
  • Kopi af kvitteret fragtbrev

Download guide til skadesanmeldelse på myDSV 

Ved spørgsmål i forbindelse med skadesanmeldelse
Har du tekniske spørgsmål til din skadesanmeldelse i myDSV, står myDSV-supporten til rådighed på telefon 79 29 70 01 (tryk herefter 1). 

Har du spørgsmål til processen i forbindelse med skadessager og forsikring, står DSV Insurance til rådighed på insurance@dsv.com