open/close

Skadesanmeldelse af gods

Har du en skade, skal den anmeldes online.

Følgende informationer skal bruges i anmeldelsen:

  • Fragtbrev (CMR, B/L & AWB), gerne med underskrift for modtagelse af godset
  • Sendingsnummer
  • Billeder
  • Handelsfaktura
  • Formel ansvarligholdelse indeholdende et økonomisk krav
Vi gør opmærksom på, at alle informationer skal udfyldes på engelsk.

Klik her for at anmelde en skade