Coronavirus COVID19
open/close

Danmark import og eksport

Nedenstående statusopdatering er et øjebliksbillede af situationen i dag den 14. marts 2020.  

Gå tilbage til statusoversigt

Danmark - import og eksport status den 14. marts 2020

Den danske regering lukker grænserne fra i dag lørdag den 14. marts kl. 12.00 og foreløbig frem til og med 13. april i forsøget på at undgå yderligere smittespredning. 

Selvom lukningen af de danske grænser ikke omfatter grænseoverskridende transport af varer (godstrafik), forventer vi forsinkelser, forlængede transittider og ikke mindst kapacitetsmæssige udfordringer fordi chaufførernes frie bevægelighed i arbejdsøjemed påvirkes af situationen med coronavirus.

I DSV forventer vi ligeledes en del spidsbelastning ved grænseovergange indtil, at selve grænsekontrollen er fuldt indfaset, og godstrafikken får tildelt et separat spor. 

På grund af smittespredningen af coronavirus i Europa, er lokale og nationale tiltag i andre lande med til at besværliggøre en effektiv logistik af varer. 

Færgetrafik og luftfart

Ligesom ved de fysiske grænseovergange vil lukningen af de danske grænser påvirke færgetrafikken og luftfarten ind og ud af landet. På sejladser til/fra vores nærmeste nabolande meldes der allerede nu om helt eller delvise aflysninger for den kommende tid. 

På luftfarten vil grænselukningen have store konsekvenser, fordi størstedelen af godset med luftfragt til og fra Danmark flyttes med helt almindelige passagerfly. Den manglende rejseaktivitet i tiden frem vil ramme luftfartsselskaberne, påvirke antallet af flyafgange og reducere kapaciteten ind og ud af landet. 

Søfragt, kurerforsendelser og banetransport

DSV’s søfragt, DSV XPress (kurerløsning) samt vores banetransport til/fra Kina og i Europa vil ikke blive berørt af grænselukningen. 

DSV holder alle operationer kørende

I DSV vil vi gøre alt for at løse de udfordringer, der måtte komme. Derfor holder vi vores operationer kørende på alle markeder og søger alternative løsninger, hvor det er muligt for at sikre forsyningskæder.  

Al vores aktivitet udføres efter de anviste retningslinjer fra gældende myndighed, hvad enten det er i Danmark eller i udlandet. 

 Gå tilbage til statusoversigt