Coronavirus i Kina påvirker den nationale og internationale transport til og fra landet
open/close

Coronavirus i Kina påvirker den nationale og internationale transport til og fra landet

Nedenstående statusopdatering er et øjebliksbillede af situationen i Kina i dag den 25. februar 2020. Vi anbefaler derfor, at du læser tilbage i vores statusopdateringer for at få et overblik over udviklingen i Kina.

Gå tilbage til statusoversigt

Status den 25. februar 2020 

 

Status i de forskellige provinser i Kina

Via nedenstående link finder du en oversigt over de forskellige DSV-kontorer i Kina. 

Download PDF med status på de forskellige DSV-kontorer

Sø- og luftfragt (import fra Kina)

Udover at presset på flykapaciteten tager til, oplever vi ingen ændringer i forhold til luftfragt og søfragt ud af Kina. 

Se eventuelt vores update fra i går

Sø- og luftfragt (eksport til Kina)

Vi forventer stigende udfordringer i forhold til den tilgængelige kapacitet på søfragt de kommende uger. Vores forventning er, at presset vil peake i uge 13, hvor kapaciteten vil være reduceret med hele 60% i forhold til sidste uge (uge 8).

Ud over reduktionen i kapacitet og manglende containere på søfragt ud af Europa, forventer vi mærkbare flaskehalse med gods, der hober sig op i de europæiske havne. Hertil forværres situationen af de seneste dage med dårligt vejr i Nordeuropa.   

Vejtransport i Kina

Situationen på vejtransport i Kina forbedres dag for dag. Dog er der geografiske forskelle, idet kapaciteten i nord er bedre end i den øvrige del af Kina. Forskellen skyldes, at mange af de chauffører, der lever og kører i den sydlige og centrale del af Kina, er hårdere ramt af myndighedernes restriktioner. 

Download status på national kørsel i de forskellige områder

Til trods for forbedringerne oplever vi stadig udfordringer på vejtransport, som påvirker transporten af gods til og fra havne og lufthavne. 

Vejtransport til og fra Kina 

Myndighederne har lukket for grænseovergangen, som blev benyttet til vejtransport ind og ud af Kina.

Derfor vil vejtransport som løsning ikke være tilgængelig før primo april. Det eneste gods, der kan passere grænsen i perioden, er fødevarer eller medicin.

Gå tilbage til statusoversigt