Coronavirus i Kina påvirker den nationale og internationale transport til og fra landet
open/close

Coronavirus i Kina påvirker den nationale og internationale transport til og fra landet

Nedenstående statusopdatering er et øjebliksbillede af situationen i Kina i dag den 27. februar 2020. Vi anbefaler derfor, at du læser tilbage i vores statusopdateringer for at få et overblik over udviklingen i Kina.

Gå tilbage til statusoversigt

Status den 27. februar 2020 

 

Status i de forskellige provinser i Kina

Via nedenstående link finder du en oversigt over de forskellige DSV-kontorer i Kina. 

Download PDF med status på de forskellige DSV-kontorer

Import fra Kina - Søfragt, luftfragt, banetransport samt kurer

Søfragt 
På søfragt er der på nuværende tidspunkt ikke de store udfordringer med pladsen ud af Kina.

Luftfragt
Vi oplever stigende pres på kapaciteten ud af Kina. Produktionen i landet er ved at nærme sig normallen, og derfor kan den reducerede kapacitet ikke længere dække efterspørgslen på den hurtigste transportform ud af landet.

Resultatet af de mange flyaflysninger viser sig nu i et markant pres på den tilgængelige kapacitet og støt stigende rater. Vi forventer, at raterne på luftfragt ud af Kina vil stige yderligere de kommende dage/uger. 

Luftfragt i lukket system mellem Shanghai og Luxembourg
I DSV opererer vi med egne fly, der flere gange om ugen flyver mellem Shanghai og Luxembourg i et lukket system. Dette giver os adgang til yderligere kapacitet i en tid med pres på markedet ud af Kina mod Europa.

Har du en tidskritisk forsendelse, står vores luftfragtsafdeling til rådighed og kan fortælle mere om fordelene og rateniveauet på flyene mellem Shanghai og Luxembourg.

Kurerforsendelser 
Kurerselskaberne operere bedre dag for dag. Nu er der kun få områder, som er berørt af situationen med coronavirus. DSV XPress er derfor et godt alternativ, hvis du har mindre forsendelser ud af Kina. 

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne med kurer, står DSV XPress til rådighed med yderligere information. 

Banetransport
På grund af aflyste afgange konsoliderer baneoperatørerne nogle af deres toge. Konsolideringen betyder, at de sædvanlige 3-4 afgange om ugen er reduceret til 1-2 ugentlige afgange. Selvom volumen af gods transporteret med banetransport er stor, er der på nuværende tidspunkt ingen pladsproblemer. 

Udfordringerne på banetransport er stadig indenrigstransporterne med lastbil fra fabrikker til terminaler. Er du interesseret i at høre mere om en løsning på skinner ud af Kina, kontakt DSV’s banetransport

Eksport til Kina - Søfragt, luftfragt, banetransport samt kurer 

Søfragt 
Ligesom i de forgangne dage er udfordringerne med pladsproblemer på skibene og manglende containere stadig tiltagende. Situationen forventes at blive stærkt forværret de kommende uger. 

Luftfragt
Til trods for den markende reducering i kapacitet er det stadig muligt at få gods til Kina. Raterne på luftagt er stagnerende men stadig væsentligt højere end normalt. Stagneringen skyldes, at de generelle tonnager fra Danmark til Kina er faldet væsentligt, fordi en række godstyper ikke længere kan bære de høje rater. 

Kurerforsendelser
Ligesom på import bærer eksport med kurer til Kina præg af, at kurerselskabernes operation styrkes dag for dag. 

Vejtransport i Kina

På indenrigstransporten med vejtransport er der stadig regionale forskelle. I Nordkina nærmer kapaciteten sig de 70-80% i forhold til normalt.  

I det sydlige- og centrale Kina er kapaciteten på vejtransport stadig begrænset til de omkring 20-40% i forhold til normalt. 

I Ningbo og resten af Zhejiang-provinsen er udfordringer størst. Her er kun 10-20% af kapaciteten på vejtransport til rådighed. 

Download status på national kørsel i de forskellige områder

Gå tilbage til statusoversigt