Coronavirus COVID19
open/close

Import og eksport med vejtransport

Nedenstående statusopdatering er et øjebliksbillede af situationen i dag den 20. marts 2020.  

Gå tilbage til statusoversigt

Vejtransport i Europa status den 20. marts 2020

I DSV Road overvåger vi nøje situationen på vejtransport i Europa og tager vores forholdsregler for at kunne opretholde vores trafikker uden at gå på kompromis med sikkerheden, hvad angår smittespredning af COVID-19. 

I denne tid udfører vores chauffører et virkelig stort og ekstraordinært stykke arbejde for at sikre forsyningskæderne i Danmark. Fordi den enkelte chauffør er udsat for smittefare ved hver eneste afhentning og levering, beder vi vores kunder om følge anbefalingerne fra Danske Speditører.  

Download anbefalinger ved modtagelse og afsendelse af gods (Danske Speditører)

Stigende ubalancer
På grund af udfordringerne i Europa kan vi nu ligeledes konstatere stigende ubalancer på en række markeder. Forskydningerne i godsvolumener er med til at påvirke den disponible kapacitet, øge omkostningsniveauet og ikke mindst vores muligheder for at opretholde sædvanlige volumener og afgangsfrekvenser.  

Dialog og fleksibilitet
Derfor opfordrer vi til en tæt og løbende dialog, hvor der udvises en grad af fleksibilitet i forhold til tidspunkt for bookning, afhentning og levering af gods. Inddrag os gerne så tidligt så muligt i planlægningen af fremtidige forsendelser, således at vi proaktivt kan arbejde med vores disponering.

Afhentning og levering  
På grund af de mange virksomheder, som må lukke ned, anbefaler vi, at du som kunde holder en tæt kontakt med dine leverandører/kunder og sikrer, at vi kan afhente og levere godset. 

OBS! Som fragtbetaler bærer du risikoen og dermed også omkostningen, hvis afsender eller modtager hindrer os i at læsse og/eller levere gods. 

Suspendering af KPI
Fordi vi står i en ekstraordinær situation og udfordres på stabilitet og kontinuitet i vores trafikker, er vi nødsaget til at suspendere eventuelle kontraktlige betingelser, der relaterer sig til KPI’er.

Har du spørgsmål

Er du kunde og har konkrete spørgsmål til situationen på dine markeder eller ovenstående, står din sædvanlige kontaktperson til rådighed.

Er du ikke kunde hos DSV og har en transportforespørgsel, beder vi dig om at anvende vores onlineformulerer.  

 

Gå tilbage til statusoversigt