open/close

Forhandling af logistikkontrakter

Forhandling af logistikkontrakter kræver tålmodighed og fokus på detaljerne

Denne udgave af Expert Insights gennemgår en række standardbestemmelser i warehousing-kontrakter, der kræver særlig opmærksomhed. En åben dialog om og forståelse for vigtigheden af disse bestemmelser på begge sider af bordet kan forhåbentlig forhindre, at de udvikler sig til en varm kartoffel under forhandlingerne.

Vi skal se på følgende paragraffer:

1. Kontraktens omfang
2. Eksklusivitet og/eller garanteret volumen
3. Erstatning for direkte skader og følgeskader
4. KPI'er og bod/bonus
5. Vilkår
6. Varighed og ophør
7. Prisindeksering
8. Lovvalg og værneting
9. Panteret og tilbageholdsret

Udfyld formularen og få direkte adgang til dette white paper.

 

Få et tilbud