open/close

Miljøvenlig transport

Effektiv og miljøvenlig transport

DSV Road tilstræber kontinuerligt at nedbringe miljøbelastningen fra alle sine transporter og dokumenterer sine fremskridt i forbindelse med rapportering af DSV-koncernens resultater.

Reduktion af CO2 udledning og sundhedsskadelige partikler

Over en femårig periode har DSV Road nedbragt CO2 udledningen i gram pr. kørt kilomenter med 4 %. Udledningen af de sundhedsskadelige partikler er nedbragt i gram pr. kørt kilomenter med næsten 50 % i samme periode.

Beregning af CO2

DSV fastlægger hvert år sin samlede miljøbelastning i form af et Carbon Footprint. For DSV Roads vedkommende var den samlede CO2 belastning i 2012 på ca. 1,47 mio. ton CO2, hvilket svarer til 47 % af DSVs samlede CO2 belastning. Emissionen af CO2 for hvert tons gods DSV Road flytter 1 km var ca. 80 g (CO2/ ton/km).

Læs mere om CSR

Få et tilbud