open/close

Standarder og certificeringer

DSV opfylder gældende regler og standarder

Når dine varer transporteres med os overholdes alle transportregler og standarder. Det gælder for alle typer af gods.

Læs mere om nogle af de standarder vi lever op til:

HACCP

HACCP er et management system for fødevaresikkerhed som omhandler kontrol af biologiske, kemiske og fysiske risici fra produktionen af råvarerne, indkøb og håndtering til fremstilling, distribution og forbrug af det færdige produkt.

EC852/2004

EC852/2004 er et regulativ, der omhandler hygiejnen i forbindelse med håndtering af fødevarer. Regulativet fastsætter nogle generelle hygiejneregler, som skal overholdes af fødevareproducenter samt alle de virksomheder, der håndterer fødevarer.

SQAS

SQAS er et sikkerheds- og kvalitetsstyringsværktøj for den kemiske industri.

TS16949

TS16949 er en international standard for kvalitetsstyring med henblik på løbende forbedring, forebyggelse og reduktion af variation og spild i forsyningskæden. TS16949 anvendes i forbindelse med udvikling, produktion og - hvor det er relevant - installation og servicering af automotive-relaterede produkter. 

GDP

GDP er en standard for ”Good Distribution Practise”, fx for medicin til human brug. Der findes også GDP for fx medicinsk udstyr, for fødevarer og for kosmetik mm.

Desværre findes der ikke én verdensomspændende GDP standard – forskellige kilder som WHO, EU, FDA (USA's lægemiddelstyrelse) og sundhedsmyndigheder i Storbritanien giver forskellige svar på standardernes krav.

TAPA

The Transported Asset Protection Association Europe (TAPA-EMEA) er en sammenslutning af sikkerhedsfolk og forretningspartnere fra produktions- og transportfirmaer. Foreningen tackler de nye sikkerhedstrusler, som er fælles for medlemmerne. Formålet med foreningen er at skabe et forum for ansvarlige ledere og udveksle faglige oplysninger til gensidig fordel. Målet er at udpege de områder, hvor tabene ofte forekommer, samt dele "Best Practice".

DSV er medlem af TAPA

ISO-certificeringer

På transportområdet arbejdes der i ISO-regi (den internationale standardiseringsorganisation), og en lang række selskaber i DSV Road arbejder med ledelsessystemer i form af certificerede ISO 9001 eller ISO 14001 systemer samt vurderinger efter SQAS.

IFS – International Food Standard

For at kontrollere og sikre fødevaresikkerheden i produktions- og logistikkæden har de store fødevarekæder og grossister i Tyskland, Frankrig og Italien fået udarbejdet IFS-standarden, der er anerkendt og anvendt i store dele af verden.

IFS stiller krav til HACCP og har detaljerede krav til indretning af lokaler, transportudstyr, hygiejneregler, uddannelse samt løbende træning. Auditering foretages i henhold til standardens krav.

Få et tilbud